Obliczanie śladu Węglowego - W jaki sposób obliczyć ślad węglowy dla produkcji samochodów?

emisje dwutlenku węgla powstałe podczas produkcji danego produktu, to coraz bardziej istotny parametr przy wyborze świadomego zakupu Aby obliczyć ślad węglowy dla produkcji samochodów, należy wziąć pod uwagę wiele czynników

obliczanie śladu węglowego

Obliczanie śladu węglowego dla produkcji samochodów

Ślad węglowy, czyli tzw. emisje dwutlenku węgla powstałe podczas produkcji danego produktu, to coraz bardziej istotny parametr przy wyborze świadomego zakupu. Aby obliczyć ślad węglowy dla produkcji samochodów, należy wziąć pod uwagę wiele czynników.

Surowce i materiały

Pierwszym krokiem jest dokładne zbadanie surowców i materiałów użytych podczas produkcji samochodów. Tutaj należy uwzględnić zarówno emisje bezpośrednie, jak i pośrednie, powstałe podczas wydobycia oraz przetwarzania materiałów użytych do produkcji samochodów.

Proces produkcji

Kolejnym kluczowym elementem jest zbadanie procesu produkcji samochodów. W tym przypadku należy sprawdzić, jakie technologie i procesy produkcyjne są stosowane, jakie maszyny i urządzenia są używane, oraz jaka jest ich efektywność pod względem emisji dwutlenku węgla. Należy również uwzględnić zużycie energii i wody podczas produkcji.